Nazwa firmy:MAZURIA SP. Z O. O.
Adres:GALINY 2, 11-214 GALINY
Telefon:+48 89 6789 414
NIP: 7432030721
REGON: 366064373
Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
KRS: 0000642274
Sąd Rejonowy w Olsztynie: VIII Wydział Gospodarczy KRS